တောင်ကြီးမြို့လယ် ဓမ္မာရုံ

အထွေထွေမှ အလှူခံရငွေစာရင်း

ဆွမ်းအလှူရှင်စာရင်း

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၁။

ေဒၚေအးေအးမူ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၂။

ဦးစိုးဝင္း (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၃။

စိုင္းခြန္မိန္း (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၄။

ဦးအားခ်န္+ေဒၚေအးေအးခိုင္ (မိသားစု)

တာခ်ီလိတ္

၅၀၀၀

 

၅။

ဦးဘေစာ၊ေဒၚသိန္းသမီးေဒၚတင္တင္ဝင္း(ရည္စူး)

ဘိုကေလးၿမိဳ႕

၅၀၀၀

 

၆။

မိဘ(ရည္စူး)ေဒၚeE´mod*FD0d&d,r*¾ifoDv&Sifausmif;

 

၅၀၀၀

 

၇။

ကိုထြန္းထြန္း  (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၈။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၉။

ေဒၚစန္း (မိသားစု)

ကန္ေရွ့

၅၀၀၀

 

၁၀။

ေဒၚေ႒းေ႒းဝင္း (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၅၀၀၀

 

၁၁။

ေဒၚလွလွေငြ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၁၀၀၀၀

 

၁၂။

ကိုဖိုးေမႊး (မိသားစု)

ခ်မ္းျမ

၅၀၀၀

 

၁၃။

ေဒၚခင္ခင္ခ်စ္ (မိသားစု)

ေတာင္ပိိုင္း

၅၀၀၀

 

၁၄။

ကိုေအာင္ေကာင္း (မိသားစု)

ဖရဲ

၅၀၀၀

 

၁၅။

ေမာင္ဆန္းဝင္း (မိသားစု)

နမ့္စန္

၆၀၀၀

 

၁၆။

ဦးေ႒းဝင္း (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၁၇။

ဦးဟမ္ဗဟာႏူး (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၅၀၀၀

 

၁၈။

လင္းသီတာေအး (မိသားစု)

စကၤာပူ

၁၀၀၀၀

 

၁၉။

ကိုထြန္းထြန္္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၀။

ကိုစိုးထိုက္+မသင္းသင္းေဆြ (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၂၀၀၀၀

 

၂၁။

ေဒၚလွေရႊ (မိသားစု)

ဝါးျပား

၅၀၀၀

 

၂၂။

ဦးေဇာ္ဝင္းေ႒း (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၁၀၀၀၀

 

၂၃။

ဦးေဖာ္ဝင္းထြန္း (မိသားစု)

ကံသာ

၅၀၀၀

 

၂၄။

ဦးေမာင္ေမာင္ႏိုင္ (မိသားစု)

အေနာက္ပင္စင္

၇၀၀၀

 

၂၅။

ဦးစိုး+ေဒၚအိ (မိသားစု)

ဘုရားျဖဴ

၅၅၀၀

 

၂၆။

မသင္းသင္းဟန္ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၁၀၀၀၀

 

၂၇။

ဦးစိန္ခ်မ္း (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၂၈။

ဦးသန္းစံတိုး (မိသားစု)

ကန္ေအာက္

၅၀၀၀

 

၂၉။

ဗိုလ္သက္ႏိုင္စိုး+ေဒၚနန္းရွန္လူ (မိသားစု)

မိုင္းဆတ္

၆၀၀၀

 

၃၀။

ဦးသိန္းစိုး (မိသားစု)

ေစ်းပိုင္း

၁၀၀၀၀

 

၃၁။

ဦးသန္းစိန္ (မိသားစု)

မိုးကုတ္

၅၀၀၀

 

၃၂။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၃။

မၿငိမ္းoEåmatmif (မိသားစု)

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

၅၀၀၀

 

၃၄။

(ဦးျဖဴ+ေဒၚလွလွ)(ရည္စူး)

ေမာက္မယ္

၅၀၀၀

 

၃၅။

ေဒၚအုန္းျမင့္(ရည္စူး) (မိသားစု)

စဝ္စံထြန္း

၁၀၀၀၀

 

၃၆။

ေဒၚသိန္းေဆြ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၃၇။

ဦးခ်စ္ပိုင္ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၃၈။

မဆုျပည့္စံုဝင္း  (မိသားစု)

စက္မႈဇုန္

၅၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၃၉။

ဦးေအာင္ျမင့္+ေဒၚမာမာေအး (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၄၀။

မႏိုင္ႏိုင္လတ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၁။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၂။

ဦးေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၃။

မသူဇာမ်ိဳး (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၂၀၀၀၀

 

၄၄။

ဦးရွဳိင္းထက္ႏိုင္ေမြးေန႔ 

ေရႊဘို

၅၀၀၀

 

၄၅။

ဦးမ်ိဳးမင္း (မိသားစု)

ျပည္ေတာ္သာ

၅၀၀၀

 

၄၆။

ေဒၚမာလာတင္ (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၅၀၀၀

 

၄၇။

ဦးစိန္ဦး (မိသားစု)

ကန္ေရွ့

၅၀၀၀

 

၄၈။

မခင္သီတာဝင္း (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၄၉။

ဦးခြန္ေအာင္သူ+ေဒၚနန္းခင္ေလးျဖဴ (မိသားစု)

ဟိုပံုး

၅၀၀၀

 

၅၀။

ဦးဗိုလ္ဗိုလ္္ေအာင္+ေဒၚေအးေအးခိုင္ (မိသားစု)

ေရႊေညာင္

၁၀၀၀၀

 

၅၁။

ေမာင္ျပည့္ဘုန္းခင္ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၅၂။

ေဒၚလွသန္း (မိသားစု)

ကံႀကီး

၅၀၀၀

 

၅၃။

ေဒၚသန္းျမသန္႔ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၁၀၀၀၀

 

၅၄။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၅။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၆။

ဦးတင္ဦး+ေဒၚနန္းလံု (မိသားစု)

မိုင္းတံု

၁၀၀၀၀

 

၅၇။

ေမသက္ပိုင္ဖူး (မိသားစု)

စဝ္စံထြန္း

၅၀၀၀

 

၅၈။

ဦးေက်ာ္+ေဒၚဝင္း (မိသားစု)

ဖရဲ

၅၀၀၀

 

၅၉။

ဦးညီညီေထြး +ေဒၚသက္မာလြင္ (မိသားစု)

တာခ်ီလိတ္

၅၀၀၀

 

၆၀။

ဦးျမင့္ေအာင္+ေဒၚခင္ေဆြဝင္း (မိသားစု)

ျမစ္သား

၅၀၀၀

 

၆၁။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၆၂။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၆၃။

ေဒၚစန္းစန္း (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၅၀၀၀

 

၆၄။

မနီလာဝင္း (မိသားစု)

ျပည္ၿမိဳ႕

၅၀၀၀

 

၆၅။

ကိုျမင့္ႏိုင္ (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၅၀၀၀

 

၆၆။

ဦးျမေသာင္း (မိသားစု)

ဝါးျပား

၅၀၀၀

 

၆၇။

ဦးထြန္းလႈိင္ (မိသားစု)

ပင္ေလာင္း

၅၀၀၀

 

၆၈။

ေဒၚသန္းေအး (မိသားစု)

စဝ္စံထြန္း

၅၀၀၀

 

၆၉။

ဦးသန္းထြန္း+ေဒၚေအးေအးသန္႕ (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၇၀။

ကိုေအာင္ကိုဦး+မတင္မ်ိဳးေအး (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၇၁။

မျဖဴျဖဴလြင္ (မိသားစု)

ၾသစေၾတးလ်

၁၀၀၀၀

 

၇၂။

ကိုဝင္းေအာင္+မသီတာမိုး (မိသားစု)

ရွမ္းကြင္း

၁၀၀၀၀

 

၇၃။

ဦးနန္းလြင္+ေဒၚေမသရဖီဖူး (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၇၄။

ေမာင္ၿဖိဳးမင္းကိုေမြးေန႔ 

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၇၅။

ဦးျမင့္ေအာင္(ရည္စူး)ေဒၚမိမိငယ္ (မိသားစု)

ေညာင္ျဖဴ

၅၀၀၀

 

၇၆။

ကိုေအာင္ေကာင္း (မိသားစု)

ဖရဲ

၅၀၀၀

 

၇၇။

ေဒၚျမျမေအး (မိသားစု)

အ.ထ.က.(၉)

၁၀၀၀၀

 

၇၈။

ေဒၚညိဳညိဳျမတ္ (မိသားစု)

ဝါးျပား

၅၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၇၉။

ေမာင္ေက်ာ္ဒသာ  (မိသားစု)

ေျမျဖဴ

၅၀၀၀

 

၈၀။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၈၁။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၈၂။

တကကျဖဴဝင္းေရႊ (မိသားစု)

ရ.ပ.ခ

၅၀၀၀

 

၈၃။

ေဒၚတင္တင္လႈိင္ (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၁၀၀၀၀

 

၈၄။

ဦးေအာင္ျမင့္(ခ)ဦးၾကည္တိုး+ေဒၚခင္ျမဝင္း (မိသားစု)

လားရွႈိး

၅၀၀၀

 

၈၅။

ZHU ZHIQANG  (မိသားစု)

China

၁၀၀၀၀

 

၈၆။

ကိုထြန္းလွ+မoEåm0if; (မိသားစု)

မဂၤလာဦး

၅၀၀၀

 

၈၇။

ကိုေအာင္ၾကည္ဦး+မခ်ိဳခ်ိဳျမင့္ (မိသားစု)

သံတဲၿမိဳ႕

၁၀၀၀၀

 

၈၈။

ဦးေအာင္သူ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀၀

 

၈၉။

ဦးစန္းထြန္း+ေဒၚဇာနည္ျမင့္ (မိသားစု)

ရတနာသီရိ

၅၀၀၀

 

၉၀။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၉၁။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၉၂။

ဦးေအာင္လင္းႏိုင္(ရည္စူး) 

ေတာင္ႀကီး

၁၀၀၀၀

 

၉၃။

ကိုသားႀကီး+မျဖဴ (မိသားစု)

ေစ်ပိုင္း

၅၀၀၀

 

၉၄။

မလင္းထက္ခိုင္ (မိသားစု)

ဦးႀကီးခမ္း

၅၀၀၀

 

၉၅။

မစိုး (မိသားစု)

ဦးႀကီးခမ္း

၅၀၀၀

 

၉၆။

ေဒၚသီတာ (မိသားစု)

အေရွ့ပင္စင္

၅၀၀၀

 

၉၇။

မဇင္ဝင္းပြင့္ျဖဴ (မိသားစု)

ကံႀကီး

၅၀၀၀

 

၉၈။

ေဒၚခင္ညိဳ (မိသားစု)

W.C.H

၅၀၀၀

 

၉၉။

ဦးစိုင္းေနာင္ (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၁၀၀၀၀

 

၁၀၀။

ေက်ာ္စိုးလင္း+ေအးေအးခိုင္ (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၁၀၀၀၀

 

၁၀၁။

ေဒၚမိမိေလး (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၀၂။

ဦးခိုင္စိုး(သစ္သီးပြဲရံု) (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၁၀၃။

မမာမာေထြး (မိသားစု)

မိုးကုတ္

၁၀၀၀၀

 

၁၀၄။

ေဒၚနန္းမိုးခမ္း (ရည္စူး)

ဟံသာဦး

၅၀၀၀

 

၁၀၅။

စိုင္းထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၁၀၆။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၀၇။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၀၈။

ဦးျဖဴဝင္း (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၅၀၀၀

 

၁၀၉။

ေဒၚနန္းမြန္း (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၁၁၀။

ဦးဝင္းကုိကို (မိသားစု)

ျမစ္ႀကီးနား

၅၀၀၀

 

၁၁၁။

ပန္းကံ့ေကာ္ေဆးဆိုင္ (မိသားစု)

ကန္ေရွ့

၅၀၀၀

 

၁၁၂။

ဦးျမင့္သန္း +ေဒၚေရႊပိန္းurÇm&wembPf

ရတနာသီရိ

၅၀၀၀

 

၁၁၃။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၁၄။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၁၅။

ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း+ေဒၚလွၾကည္ (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၁၀၀၀၀

 

၁၁၆။

ဦးညႊန္႔လြင္ (မိသားစု)

ဥပေဒရံုး

၁၀၀၀၀

 

၁၁၇။

ဦးတင္ထြန္း (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၁၂၀၀၀

 

၁၁၈။

ဦးသိန္းႏိုင္ (မိသားစု)

ပုသိမ္

၅၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၁၁၉။

ဦးေဇာ္လြင္ဦး (မိသားစု)

ၾကြယ္ကန္ရြာ

၅၀၀၀

 

၁၂၀။

ဦးသိန္းစိုး (မိသားစု)

ေစ်းပိုင္းရပ္

၁၀၀၀၀

 

၁၂၁။

ေစာပရိုက္+ထက္မိုးျမင့္ (မိသားစု)

ကံႀကီးရပ္

၅၀၀၀

 

၁၂၂။

ကိုေက်ာ္မင္းလြင္ေမြးေန႔အလွဴ

ျပင္ဦးလြင္

၅၀၀၀

 

၁၂၃။

ဦးေမာင္ေမာင္ (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၅၀၀၀

 

၁၂၄။

ေဒၚျမင့္ႏြယ္ (မိသားစု)

ကံႀကီး

၁၀၀၀၀

 

၁၂၅။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၂၆။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၂၇။

ဦးေက်ာ္ထိန္းဝင္း (မိသားစု)

ရပ္ေစာက္

၅၀၀၀

 

၁၂၈။

ဦးကိုကိုလိႈင္

ေနျပည္ေတာ္

၅၀၀၀

 

၁၂၉။

ေဒၚသိန္းေဆြ(မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၁၃၀။

ဦးျမင့္နိုင္ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၁၃၁။

ေဒၚအင္ဒရာ (မိသားစု)

ေအးသယာ

၅၀၀၀

 

၁၃၂။

ေဒၚျမင့္ျမင့္ခ်ိဳ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၁၃၃။

နန္းခင္ေမႊး(ခ)ခင္ျမတ္သဇင္ေက်ာ္ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၁၃၄။

ေဒၚရီရီဝင္း (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၁၃၅။

ဦးအုန္းေဖ+ေဒၚနန္းၾကည္ႏြယ္ (မိသားစု)

ဟဲဟိုး

၅၀၀၀

 

၁၃၆။

ေဒၚနန္းအုန္း (မိသားစု)

W.C.H

၁၀၀၀၀

 

၁၃၇။

သူငယ္ခ်င္းတစ္စု (မိသားစု)

ျမင္းျခံ

၅၀၀၀

 

၁၃၈။

ဦးတင္ထြန္း (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၁၃၉။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၄၀။

ေဒၚခင္ျမင့္သိန္း (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၅၀၀၀

 

၁၄၁။

ဥိးခြန္ေရႊသိန္း (မိသားစု)

ဦးႀကီးခမ္း

၅၀၀၀

 

၁၄၂။

ေဒၚယုယုခိုင္ (မိသားစု)

လမ္းမေတာ္

၁၀၀၀၀

 

၁၄၃။

ေဒၚမိမိလးႏွင့္ (မိသားစု)

ခ်မ္းသာ

၅၀၀၀

 

၁၄၄။

ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ (မိသားစု)

ျပင္ဦးလြင္

၅၀၀၀

 

၁၄၅။

ဦးေက်ာ္စုိးခိုင္+မဘုတ္၊သမီးေမဇင္ၿဖီဳး (မိသားစု)

ေျမျဖဴ

၅၀၀၀

 

၁၄၆။

ဦးလွေအာင္(ရည္စူး)ေဒၚေငြယု (မိသားစု)

ေက်ာင္းၾကီးစု

၅၀၀၀

 

၁၄၇။

ေဒၚငယ္ (မိသားစု)

ေညာင္ျဖဴ

၁၀၀၀၀

 

၁၄၈။

ေဒၚအုန္းညႊန္႔(တီခ်ယ္မြန္ဘိုင္း) (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၅၀၀၀

 

၁၄၉။

ဦးေသာင္းထြန္းညႊန္႔ (ရည္စူး)က်န္(မိသားစု)

သစ္ေတာ

၁၀၀၀၀

 

၁၅၀။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၅၁။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၅၂။

ကိုေအာင္မ်ိဳးသက္ ေမြးေန႕ (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၁၀၀၀၀

 

၁၅၃။

ကိုေအာင္ေကာင္း(စာလံုး/ဆိုင္းဘုတ္)

ဖရဲ

၅၀၀၀

 

၁၅၄။

ေဒၚယဥ္ယဥ္သိန္း (မိသားစု)

လိြဳင္ေကာ္

၁၀၀၀၀

 

၁၅၅။

ဦးမ်ိဳးသက္ေက်ာ္+ေဒၚေဝေဝခိုင္ (မိသားစု)

မိုင္းဆတ္

၅၀၀၀

 

၁၅၆။

ကိုေမာင္ေမာင္ႏိုင္ (မိသားစု)

အေနာက္ပင္စင္

၅၀၀၀

 

၁၅၇။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၅၈။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၁၅၉။

ဦးသာထြန္းေအာင္+ေဒၚက်င္ေရႊ (မိသားစု)

အေနာက္ပင္စင္

၅၀၀၀

 

၁၆၀။

ဦးေသာင္းျမင့္+ေဒၚျမအိမ္ (မိသားစု)

မိုင္းကိုင္

၇၀၀၀

 

၁၆၁။

ဦးေအာင္သိန္း (မိသားစု)

မိုင္းဆတ္

၅၀၀၀

 

၁၆၂။

ေဒၚတင္ေလး (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၅၀၀၀

 

၁၆၃။

နန္းေဟာ္ႏြမ္း (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၆၀၀၀

 

၁၆၄။

ဦးေလာစံ+ေဒၚမီးမီး (မိသားစု)

ဝါးျပားေေတာင္ရြာ

၅၀၀၀

 

၁၆၅။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၆၆။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၆၇။

ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၁၆၈။

ဦးတင္ေငြ+ေဒၚျမင့္ျမင့္ခ်ိဳ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၁၆၉။

ေဒၚညိဳညိဳ (မိသားစု)

စဝ္စံထြန္း

၅၀၀၀

 

၁၇၀။

ဦးမ်ိဳးႏိုင္+ေဒၚျမၾကည္ (မိသားစု)

က်ိဳင္းေကာင္း

၁၀၀၀၀

 

၁၇၁။

ေဒၚလံုး (မိသားစု)

ျပည္ေတာ္သာ

၅၀၀၀

 

၁၇၂။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၇၃။

ဥိးခန္႕ေက်ာ္ႏိုင္+ေဒၚေအးေအးၿမိဳင္ ၊သမီးမေရႊရည္ၿဖိဳး

သရက္ၿမိဳ႕

၅၀၀၀

 

၁၇၄။

ဦးမ်ိဳးၾကည္ (မိသားစု)

စဝ္စံထြန္း

၅၀၀၀

 

၁၇၅။

ေဒၚေအးျမင့္ (မိသားစု)

ေညာင္ျဖဴ

၅၀၀၀

 

၁၇၆။

Drသန္းထြန္းျမင့္+ေဒၚမမထြန္း (မိသားစု)

rEåav;

၅၀၀၀

 

၁၇၇။

Drတင္ေမာင္ဟန္+ေဒၚႏြယ္နီခင္ (မိသားစု)

rEåav;

၅၀၀၀

 

၁၇၈။

ဦးေမာင္ေက်ာ္ +ေဒၚေအးေအးစံ (မိသားစု)၁

တာခ်ီလိတ္

၅၀၀၀

 

၁၇၉။

ေဒၚသန္းသန္းေထြး (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၁၀၀၀၀

 

၁၈၀။

ဦးတင္ေမာင္လႈိင္+ေဒၚအိလြင္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၁၀၀၀၀

 

၁၈၁။

ကိုေအာင္ေကာင္း(စာလံုး/ဆိုင္ဘုတ္)

ဖရဲ

၅၀၀၀

 

၁၈၂။

ေဒၚေစာေငြ(ရည္စူး)က်န္ (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၁၀၀၀၀

 

၁၈၃။

ဦးခိုင္စိုး (သစ္သီးပြဲရံု)

ေဟာ္ကုန္း

၅၀၀၀

 

၁၈၄။

ကိုေအာင္ဘုန္းျမင့္+မေရႊစင္ဝင္း (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၅၀၀၀

 

၁၈၅။

မမိုးမိုးေအး (မိသားစု)

ပင္လံု

၅၀၀၀

 

၁၈၆။

မခိုင္ခိုင္ဝင္း (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၁၈၇။

ဦးသန္းေရႊ+ေဒၚစန္း (မိသားစု)

ေညာင္ျဖဴ

၅၀၀၀

 

၁၈၈။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၈၉။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၁၉၀။

ဦးစိုးဝင္း (မိသားစု)

rEåav;

၅၀၀၀

 

၁၉၁။

ေဒၚနန္းေအးေအးစိန္ (မိသားစု)

မိုင္းပန္

၅၀၀၀

 

၁၉၂။

ဦးစိုင္းတင္ေမာ္လင္း (မိသားစု)

လင္းေခး

၅၀၀၀

 

၁၉၃။

မိခင္ေဒၚညႊန္႕ညႊန္႕(ရည္စူး)သမီးေဒၚခင္မ်ိဳးဝင္း (မိသားစု)

မဂၤလာဦး

၁၀၀၀၀

 

၁၉၄။

ဦးဗိုလ္ဗိုလ္ေအာင္+ေဒၚေအးေအးခိုင္ (မိသားစု)

ေရႊေညာင္

၁၀၀၀၀

 

၁၉၅။

ဦးစိုးျမင့္+ေဒၚတင္တင္မူ (မိသားစု)

ဟဲဟိုး

၅၀၀၀

 

၁၉၆။

ေဒၚနန္းခမ္းစံ (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၅၀၀၀

 

၁၉၇။

ဦးျမတ္ခန္႔ေအာင္+ေဒၚသက္သက္ခိုင္ (မိသားစု)

ကေလာစည္ပင္

၅၀၀၀

 

၁၉၈။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၁၉၉။

ကိုသန္းႏိုင္ဦး+မယဥ္ယဥ္ေ႒း (မိသားစု)

ဘုရားျဖဴ

၅၀၀၀

 

၂၀၀။

ဦးေက်ာ္ေဇာ္လင္း (မိသားစု)

တာခ်ီလိတ္

၁၀၀၀၀

 

၂၀၁။

မနဒီေသာ္လင္းေမြးေန႔ (မိသားစု)

ရပ္ေစာက္

၅၀၀၀

 

၂၀၂။

ဦးဝင္းေအာင္ (မိသားစု)

စဝ္စံထြန္း

၁၀၀၀၀

 

၂၀၃။

မခင္ေငြယံု (မိသားစု)

ဆည္ေျမာင္းရံုး

၅၀၀၀

 

၂၀၄။

ေဒၚျမင့္ျမင့္ခ်ိဳ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၂၀၅။

ဦးစိန္ထြန္း(ရည္စူး)သားကိုၾကည္ေအာင္ (မိသားစု)

က်ိဳင္းတံု

၅၀၀၀

 

၂၀၆။

ေဒၚညိဳညိဳ (မိသားစု)

ဆည္ေျမာင္းရံုး

၅၀၀၀

 

၂၀၇။

ေဒၚသိန္းေဆြ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၂၀၈။

ဦးခ်စ္ပိုင္ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၂၀၉။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၁၀။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၁၁။

cifÍÆmOD; (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၂၁၂။

ဦးခ်စ္ေမာင္ ၊ေဒၚခင္သန္း(ရည္စူး) 

စဝ္စံထြန္း

၅၀၀၀

 

၂၁၃။

ကိုေအာင္ေကာင္း(စာလံုး/ဆိုင္းဘုတ္)

ဖရဲ

၅၀၀၀

 

၂၁၄။

ေဒါက္တာစန္းစန္းညိဳ (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၂၁၅။

ဦးေက်ာ္မ်ိဳးသူ+ေဒၚခင္မာစိန္ (မိသားစု)

ခရိုင္/ေထြအုပ္

၅၀၀၀

 

၂၁၆။

ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္+ေဒၚျမသဇင္

ဟဲဟိုးေလဆိပ္

၅၀၀၀

 

၂၁၇။

ေမာင္ခိုင္စိုးေဝ (မိသားစု)

ေရႊေတာင္

၅၀၀၀

 

၂၁၈။

ဥိးသိန္းစိုး (မိသားစု)

ေစ်းပိုင္း

၁၀၀၀၀

 

၂၁၉။

ကိုလွခိုင္ဦး +နန္းတြံ႔ခမ္း (မိသားစု)

မိုင္းစံၿမိဳ႕

၁၀၀၀၀

 

၂၂၀။

ဦးဗိုလ္ဗိုလ္ေအာင္+ေဒၚေအးေအးခိုင္ (မိသားစု)

ေရႊေညာင္

၁၀၀၀၀

 

၂၂၁။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၂၂။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၂၃။

မၿငိမ္းoEåm (မိသားစု)

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

၅၀၀၀

 

၂၂၄။

မဝတ္ရည္+ေမသန္းစိုး (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၂၂၅။

ဦးစိုင္းမ်ိဳးခင္ +ေဒၚစီစီေကာ (မိသားစု)

ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုန္း

၅၀၀၀

 

၂၂၆။

ေဒၚေခ်ာ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၂၂၇။

မိခင္နန္းပိုခမ္း(ရည္စူး)

ဟံသာဦး

၅၀၀၀

 

၂၂၈။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၂၉။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၃၀။

မေအးသီရိေဝ (မိသားစု)

ကေလးၿမိဳ႕

၅၀၀၀

 

၂၃၁။

ေဒၚခင္သီတာ (မိသားစု)

ဦးႀကီးခမ္း

၅၀၀၀

 

၂၃၂။

ကိုေအာင္ေကာင္း(စာလံုး/ဆိုင္းဘုတ္)

ဖရဲ

၅၀၀၀

 

၂၃၃။

ခြန္လြင္ဘုန္း  (မိသားစု)

ေစ်းပိုင္း

၅၀၀၀

 

၂၃၄။

ဦးထြန္းလင္း+ေဒၚစိန္ေအး (မိသားစု)

rEåav;

၅၀၀၀

 

၂၃၅။

ဦးစိုးဝင္း (မိသားစု)

ေရႊေညာင္

၅၀၀၀

 

၂၃၆။

ေဒၚညိဳလတ္ (မိသားစု)

မဂၤလာဦး

၅၀၀၀

 

၂၃၇။

ဦးခိုင္စိုး (မိသားစု)

ေေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၂၃၈။

ရူပေဗဒအထူးျပဳေဝးသင္ေက်ာင္းသား/သူ 

ေတာင္ႀကီး

၁၀၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၂၃၉။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၄၀။

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး (မိသားစု)

အင္းေလး

၅၄၀၀

 

၂၄၁။

ေဒၚၾကြယ္ (မိသားစု)

ျပည္ေတာ္သာ

၅၀၀၀

 

၂၄၂။

Drတင္ေမာင္ဟန္+ေဒၚႏြယ္နီခင္ (မိသားစု)

rEåav;

၅၀၀၀

 

၂၄၃။

ဦးေနလင္းဲကည္+ေဒၚသီတာေထြး (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၂၄၄။

ဗိုလ္မွဴးစိုးသူထြန္း+ေဒၚတင္ျမျမမိုး (မိသားစု)

ခိုလမ္

၅၀၀၀

 

၂၄၅။

ကိုရဲ (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၅၀၀၀

 

၂၄၆။

ဦးကိုေလး(ရည္စူး)ေဒၚညိဳညိဳ ၊သမီးယမင္းေအး (မိသားစု)

စဝ္စံထြန္း

၅၀၀၀

 

၂၄၇။

ဥိးတင္ဝင္း+ေဒၚေငြခင္ (မိသားစု)

ေညာင္ေရႊ

၅၀၀၀

 

၂၄၈။

ဦးခြန္းေနာ္ခမ္း+ေဒၚနန္းေဖာင္(ရည္စူး)

ေဒၚနန္းပိုပိန္းႏွင့္ညီမမ်ား

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀၀

 

၂၄၉။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၅၀။

ေဒၚနန္းလြင္ (မိသားစု)

ေညာင္ပင္သာ

၅၀၀၀

 

၂၅၁။

ေဒၚျမင့္ျမင့္ခ်ိဳ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၂၅၂။

ဦးျမင့္ေဖ၊ေမာင္ႏွမ (မိသားစု) တာခ်ီလိတ္စတိုး

လမ္းမေတာ္

၅၀၀၀

 

၂၅၃။

နန္းညႊန္႕စိန္ (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၂၅၄။

ဦးအုန္းေဖ (မိသားစု)

ဟဲဟိုး

၅၀၀၀

 

၂၅၅။

ဦးခ်စ္ျမာ (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၅၀၀၀

 

၂၅၆။

ေဒၚဖြားေက်ာ္ (မိသားစု)

ဘုရားျဖဴ

၅၀၀၀

 

၂၅၇။

ဦးေက်ာ္ဝင္း (မိသားစု)

ခ်မ္းျမသာစည္

၅၀၀၀

 

၂၅၈။

ကိုစိုင္းေလာင္ (မိသားစု)

ေမာက္မယ္

၅၀၀၀

 

၂၅၉။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၆၀။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၆၁။

ကိုစိုးလင္း+ေဒၚတူးမာ (မိသားစု)

စိန္ပန္း

၁၀၀၀၀

 

၂၆၂။

ကိုဆန္းထြန္း+ေဒၚဇင္မာလြင္ (မိသားစု)

မဂၤလာဦး

၅၀၀၀

 

၂၆၃။

ဦးသိန္းစိုး (မိသားစု)

ေစ်းပိုင္း

၁၀၀၀၀

 

၂၆၄။

မတိုးတိုးျမင့္ (မိသားစု)

စဝ္စ့ထြန္း

၅၀၀၀

 

၂၆၅။

Drေဇာ္ဝင္းျမ+မအိေကဇာ(မိသားစု)

ေရႊေညာင္

၁၀၀၀၀

 

၂၆၆။

ေဒၚခင္ခ်ိဳဦး (မိသားစု)

မူလြန္ဆင္တဲ

၅၀၀၀

 

၂၆၇။

ဥိးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း (မိသားစု)

မဂၤလာဦး

၅၀၀၀

 

၂၆၈။

ဦးေမာင္ေမာင္ႏိုင္ (မိသားစု)

အေနာက္ပင္စင္

၅၀၀၀

 

၂၆၉။

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးေနာင္+ဗိုလ္မွဴးခင္မ်ိဳးထိုက္ 

ဟိုပံုး

၅၀၀၀

 

၂၇၀။

ဦးေက်ာ္ေထြး+ေဒၚခင္ျမ (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၂၇၁။

ဦးသန္းေက်ာ္+ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၁၀၀၀၀

 

၂၇၂။

ကိုလႈိင္ေက်ာ္ဦး+မအိအိခင္ (မိသားစု)

ကံသာ

၅၀၀၀

 

၂၇၃။

ဦးဝင္းညႊန္႔+ေဒၚဖိန္က်င္း (မိသားစု)

ေတာ္ဝင္ေဆးဆိုင္

၁၀၀၀၀၀၀

 

၂၇၄။

မိဘ/ဆရာ(ရည္စူး)ေဒၚနန္းခင္ၾကည္ (မိသားစု)

ကံသာ

၁၀၀၀၀

 

၂၇၅။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၂၇၆။

ကိုလွေအာင္(ရည္စူး)ေဒၚေငြယု (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၂၇၇။

ေမာင္မိုးဟိန္း (မိသားစု) စည္ပင္သာယာေကာ္မတီ

 

၅၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၂၇၈။

ဦးဝင္းေဇာ္ (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၂၇၉။

ဦးဆန္းျမင့္ေက်ာ္+ေဒၚခင္သီတာ (မိသားစု)

ကန္ေအာက္

၅၀၀၀

 

၂၈၀။

မညိဳတင္ (မိသားစု)

ေရႊေတာင္

၅၀၀၀

 

၂၈၁။

(ဦးထြန္းစိန္)+ေဒၚတင္ၾကည္ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၂၈၂။

ဦးၾကံေပၚ(ရည္စူး)ေဒၚေအးသန္႕ (မိသားစု)

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း

၅၀၀၀

 

၂၈၃။

ဥိးေက်ာ္ေဇာလြင္+ေဒၚငုဝါေအာင္ (မိသားစု)

ကံသာ

၅၀၀၀

 

၂၈၄။

ေဒၚသန္းသန္းေ႒း (မိသားစု)

ေရႊေတာင္

၅၀၀၀

 

၂၈၅။

ဥိးျမင့္ေဇာ္+ေဒၚဝင္း (မိသားစု)

ေညာင္ပင္သာ

၅၀၀၀

 

၂၈၆။

ဦးတင္ေငြ+ေဒၚသန္းေမ (မိသားစု)

မိုးျပဲ

၅၀၀၀

 

၂၈၇။

ဦးေဇာ္မိုး (မိသားစု)

ထိုင္ဝမ္

၅၀၀၀

 

၂၈၈။

ေဒၚေအးျမိဳင္ (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၂၈၉။

ကိုေက်ာ္ေ႒းလြင္+ေဒၚခင္ညိဳရီ (မိသားစု)

စိန္ပန္း

၅၀၀၀

 

၂၉၀။

ဦးေစာသန္းၾကည္လွ+ေဒၚစိုးစုိးၾကည္ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၂၉၁။

ဦးေမာင္ေမာင္လင္း+ေဒၚေအးသက္သက္ေက်ာ္ (မိသားစု)

တာခ်ီလိတ္

၅၀၀၀

 

၂၉၂။

ဥိးထြန္းႀကိဳင္+ေဒၚျမင့္ၾကည္ (မိသားစု)

ခ်မ္းျမ

၅၀၀၀၀

 

၂၉၃။

သားေလးေဝရန္ထက္ (မိသားစု)

 

၅၀၀၀

 

၂၉၄။

အဖြားေဒၚလွ (ရည္စူး) 

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၂၉၅။

မမ်ိဳးျမတ္ေအာင္ (မိသားစု)

မိုင္းေမာက္

၁၀၀၀၀

 

၂၉၆။

ဦးေဒါင္းညႊန္႔+ေဒၚသီသီလြင္ (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၅၀၀၀

 

၂၉၇။

ဦးညႊန္႔ေရႊ (မိသားစု)

E.P.C

၅၀၀၀

 

၂၉၈။

ဦးညႊန္႔ေရႊ (မိသားစု)

E.P.C

၅၀၀၀

 

၂၉၉။

ကိုမ်ိဳးဝင္း (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၃၀၀။

ဦးထြန္းဝင္း+ေဒၚရီရီျမင့္ (မိသားစု)

ေအာင္ပန္း

၁၀၀၀၀

 

၃၀၁။

ဦးသိန္းစိုး (မိသားစု)

ေစ်းပိုင္း

၁၀၀၀၀

 

၃၀၂။

ဦးစိုင္းသီဟ (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၁၀၀၀၀

 

၃၀၃။

ဦးခ်စ္ခင္+ေဒၚခင္စိန္ျမင့္ (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၁၀၀၀၀

 

၃၀၄။

ဖခင္ဦးခင္အား(ရည္စူး)

ေျမျဖဴ

၆၀၀၀

 

၃၀၅။

ဦးခြန္ထြန္းေက်ာ္+ေဒၚမိုးpE´mat; (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၃၀၆။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၀၇။

ဦးဆမ္းခန္ (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၃၀၈။

ဦးေက်ာ္+ေဒၚယဥ္ယဥ္သန္႕ (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၁၀၀၀၀

 

၃၀၉။

ဦးသိန္းေမာင္ (မိသားစု)

ေညာင္ျဖဴ

၅၀၀၀

 

၃၁၀။

ဦးၾကည္ေမာင္ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၃၁၁။

ခြန္ေအာင္ၾကည္ (မိသားစု)

ဦးႀကီးခမ္း

၅၀၀၀

 

၃၁၂။

ဦးေအာင္ခင္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၁၃။

စိုင္းလင္းသူရ (မိသားစု)

ေညာင္ေလးပင္

၅၀၀၀

 

၃၁၄။

နန္းရႊမ္းလဲ့ဦး (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၃၁၅။

ဖခင္ဦးက်င္ေငြ ၊မိခင္ေဒၚခ်စ္တင္ ၊ခင္ပြန္းဦးေသာင္းစိန္

ျပည္နယ္ညႊန္မွဴး(ၿငိမ္း)(ရည္စူး)ေဒၚၾကည္ျမင့္သား/သမီးေျမး

ေက်ာင္းႀကီးစု

၇၀၀၀၀၀

 

၃၁၆။

ေဒၚလွစမ္း (မိသားစု)

ကံႀကီးရပ္

၅၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၃၁၇။

ဦးေက်ာ္ဝင္းျမင့္ (ေဒၚအီနန္း) (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၁၀၀၀၀

 

၃၁၈။

ေဒၚျဖဴ (မိသားစု)

ရတနာသီရိ

၅၀၀၀

 

၃၁၉။

ေဒၚလွေရႊ (မိသားစု)

ရတနာသီရိ

၅၀၀၀

 

၃၂၀။

ဦးဖိုးကို (မိသားစု)

ကံသာရပ္

၅၀၀၀

 

၃၂၁။

ေဒၚခင္သန္းဝင္း (မိသားစု)

ရတနာသီရိ

၅၀၀၀

 

၃၂၂။

ဦးစိန္ခ်မ္း (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၃၂၃။

ဦးျမေသာင္+ေဒၚခင္ျဖဴ (မိသားစု)

ဝါးျပား

၅၀၀၀

 

၃၂၄။

ဦးခင္ေမာင္ဝင္း+oD&dok”r®od*DF 

ေဒၚသန္းႏြ႔ဲ အုတ္တြင္းၾကည္နီေဆးလိပ္ခံု

 

၇၀၀၀၀၀

 

၃၂၅။

ဦးေက်ာ္ေဇာ (မိသားစု)

ေအာင္ပန္း

၁၀၀၀၀

 

၃၂၆။

ေဒၚညိဳညိဳ သမီးမခင္ေဝယု (မိသားစု)

ဆည္ေျမာင္းရံုး

၅၀၀၀

 

၃၂၇။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၂၈။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၂၉။

ဦးသန္းေဇာ္+ေဒၚမာမာသန္း (မိသားစု)

ကံသာ

၅၀၀၀၀

 

၃၃၀။

ေမာင္ဘုန္းျမတ္သူ ၊မဟန္စုစုေသာ္ေမာင္ႏွမ

ရန္ကုန္

၅၀၀၀

 

၃၃၁။

ဦးေစာေမာင္ဦး+ေဒၚpE´m(မိသားစု)

ေတာင္ေလးလံုး

၁၀၀၀၀

 

၃၃၂။

ဦးတင္၊ ေဒၚငဲ ၊သားခင္ေမာင္ေထြး (ရည္စူး)

ေဒၚဖြားခင္ ၊ေဒၚဖြားရင္ (မိသားစု)

ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုန္း

၅၅၀၀၀

 

၃၃၃။

ကိုေနာင္+မသက္ႏွင္းဇင္ (မိသားစု)

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

၁၀၀၀၀

 

၃၃၄။

ဥိးစိုင္းေမာင္ေမာင္+ေဒၚတင္စိုး (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၃၃၅။

ေဒၚေဝေထာင့္(ရည္စူး)ဦးစိုးတင့္လြင္ 

အ.ထ.က(၈)

၃၀၀၀၀

 

၃၃၆။

ေမာင္ႏိုင္ေက်ာ္ဝင္း (မိသားစု)

အမွတ္(၁)ရဲစခန္း

၅၀၀၀

 

၃၃၇။

ဦးျမတ္သာ (မိသားစု)

ဦးႀကီးခမ္း

၅၀၀၀

 

၃၃၈။

ေဒၚတင္ရီ (မိသားစု)

မံုရြာ

၅၀၀၀

 

၃၃၉။

ေဒၚခင္ႏြဲ႔ရီ (မိသားစု)

ရတနာသီရိ

၅၀၀၀

 

၃၄၀။

ေဒၚနီနီျမင့္ (မိသားစု)

တာခ်ီလိတ္စတိုး

၅၀၀၀

 

၃၄၁။

ဦးျမင့္သိန္း+ေဒၚOr®mouf (မိသားစု)

လမ္းမေတာ္

၁၀၀၀၀

 

၃၄၂။

ဗိုလ္မွဴးထြန္းဝင္းေအာင္ (မိသားစု)

ပင္လံု

၅၀၀၀

 

၃၄၃။

ဦးစိုင္းေဇာထြန္း (မိသားစု)

SSHH

၅၀၀၀

 

၃၄၄။

ဦးတင္ဝင္း+ေဒၚပြင့္ရတနာဖူး (မိသားစု)

ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုန္း

၁၀၀၀၀

 

၃၄၅။

ဦးဖိုးေထာင္ ၊ေဒၚမွ်င္(ရည္စူး)မခင္ေထြး

ခ်မ္းျမ

၅၀၀၀၀

 

၃၄၆။

ေဒၚဥာဏဝတီ (မိသားစု)

လမ္းမေတာ္

၅၀၀၀

 

၃၄၇။

ဦးထြန္းဝ+ေဒၚေအးပု(ရည္စူး)သားသမီးေျမးတစ္စု

သန္းသန္းေဆးလိပ္ခံု

ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုန္း

၇၀၀၀၀၀

 

၃၄၈။

ေဒၚသိန္းေရႊ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၃၄၉။

ဦးသက္ေဆြပညာေရးေကာလိပ္(ၿငိမ္း)

ေညာင္ျဖဴ

၅၀၀၀

 

၃၅၀။

ဦးေစာပိုင္+ေဒၚလွျမင့္ (မိသားစု)

ကံႀကီး

၁၀၀၀၀

 

၃၅၁။

ဦးစိုင္းကိုကိုလတ္+ေဒၚနန္းမိုးခမ္း (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၁၀၀၀၀

 

၃၅၂။

ေဒၚနန္းညႊန္႔ရည္ ၊ဦးစိုင္းဟတ္ၿဖိဳး ေဒၚနန္းႏြမ္းခမ္း

(ျမစိမ္းေတာင္ေမာင္ႏွမ)

ၿမိဳ႕မ

၁၀၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၃၅၃။

ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး (မိသားစု)

ေညာင္ျဖဴ

၅၀၀၀

 

၃၅၄။

နန္းခိုင္ဇင္လတ္ (မိသားစု)

ကန္ေအာက္

၅၀၀၀

 

၃၅၅။

ဦးစိုးဝင္း+ေဒၚၾကည္ခင္ (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၃၅၆။

ခြန္ေအာင္လြင္+ေဒၚခင္သန္းႏိုင္

ဟိုပံုး

၁၀၀၀၀

 

၃၅၇။

မဝိမလဥာဏီလကၤာရ (မိသားစု)

ဟိုပံုး

၅၀၀၀

 

၃၅၈။

ဦးေအးေမာင္+ေဒၚအုန္းႏု (မိသားစု)

ေရႊေညာင္

၅၀၀၀

 

၃၅၉။

မသင္းပ်ံ႕မ်ိဳးႏိုင္ (မိသားစု)

လိြဳင္လင္

၅၀၀၀

 

၃၆၀။

ကိုေနျခည္ေအာင္ (မိသားစု)

ဘုရားျဖဴ

၅၀၀၀

 

၃၆၁။

ဦးမ်ိဳးမင္းႏိုင္+ေဒၚျမင့္ျမင့္ေ႒း (မိသားစု)

 

၅၀၀၀

 

၃၆၂။

ဦးေက်ာ္ေ႒းလြင္ +ေဒၚခင္သီတာေအာင္ (မိသားစု)

 

၁၀၀၀၀

 

၃၆၃။

မအိအိမ်ိဳးသူ (မိသားစု)

SSHH

၅၀၀၀

 

၃၆၄။

ေဒၚယုဝတီ (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၅၀၀၀

 

၃၆၅။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

 

၇၀၀၀၀၀

 

၃၆၆။

ဦးခ်စ္လႈိင္ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၃၆၇။

ဦးတိုး+ေဒၚျမေမ၊သားဦကိုကိုဦး(ခ)အယ္ပြ+ေဒၚျဖဴျဖဴဝင္း

(အယ္ပြဆန္ႏွင့္ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္းဝယ္ေရး)

ကန္ေရွ့

၇၀၀၀၀၀

 

၃၆၈။

ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားျဖစ္ေသာဦးအုန္းေက်ာ္+ေဒၚမွီ

(udEé&Dအထည္စက္ရံု၊သဲေတာ)ႏွင့္ဦးတင္ဝင္း+ေဒၚၾကည္ၾကည္တိုး

အား(ရည္စူး)အမွဴးထား ဦးစန္းလြင္+Drေဒၚေဝေဝမြန္

(ခ်ယ္ရီမြန္မ်က္စိအထူးကုေဆးဆန္း)

သစ္ေတာ

၇၀၀၀၀၀

 

၃၆၉။

(ဦးတင္အုန္း)+ေဒၚျမင့္ျမင့္ႏြယ္ (မိသားစု)

ကန္ေရွ့

၅၀၀၀

 

၃၇၀။

ဦးထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၇၁။

ေဒၚေဆြလွ(မိသားစု)

မိုင္းပြန္

၅၀၀၀

 

၃၇၂။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၇၃။

ကိုမင္းႏိုင္+မမိုးဝါ (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၃၇၄။

ေဒၚေရႊအိမ္ (မိသားစု)

ခ်မ္းျမ

၁၀၀၀၀

 

၃၇၅။

ေဒၚမာမာလြင္ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၃၇၆။

ခင္ေမာင္ဦး +ျမသူဇာ (မိသားစု)

ေဟာ္ကုန္း

၅၀၀၀

 

၃၇၇။

ဦးေမာင္ေမာင္ေလး+ေဒၚေခ်ာရီ  +ေဒၚေ႒းေ႒း (မိသားစု)

 

၁၀၀၀၀

 

၃၇၈။

စိန္ေရႊေမာင္ႏွမ (မိသားစု)

လမ္းမေတာ္

၁၀၀၀၀

 

၃၇၉။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၈၀။

ဦးဖခ်ိဳ (မိသားစု)

လားရႈိး

၅၀၀၀

 

၃၈၁။

ဦးစိုးႏိုင္ (မိသားစု)

လားရႈိး

၅၀၀၀

 

၃၈၂။

ဦးဝင္းေဇာ္+ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ခိုင္ (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၃၈၃။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၈၄။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၈၅။

ကိုေက်ာ္သက္ေထြး+rpE´mvGif (မိသားစု)

ဖရဲ

၃၀၀၀၀

 

၃၈၆။

မၿငိမ္းoEåmatmif  (မိသားစု)

M.E.B

၅၀၀၀

 

၃၈၇။

ဦးေစာမင္းခိုင္+ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္း  (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၁၀၀၀၀

 

၃၈၈။

ေဒၚခင္စိန္အား(ရည္စူး)

ဘုရားျဖဴ

၁၀၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၃၈၉။

ေဒၚဝင္းစိန္ ၊သမီးနန္းေနႏြယ္  (မိသားစု)

W.C.H

၅၀၀၀

 

၃၉၀။

ေဒၚညိဳညိဳ (မိသားစု)

ဆည္ေျမာင္းရံုး

၅၀၀၀

 

၃၉၁။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၉၂။

ဦးတင္ေမာင္ (မိသားစု)

ခ်မ္းသာ

၅၀၀၀

 

၃၉၃။

ေဒၚျမင့္ျမင့္ခ်ိဳ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၃၉၄။

ဥိးေဇာ္မင္းေအာင္+ေဒၚလွေထြး(မိသားစု)

စိန္ပန္း

၅၀၀၀

 

၃၉၅။

ကိုသိန္းထြန္း+မလွလွဝင္း (မိသားစု)

ေရႊေတာင္

၅၀၀၀

 

၃၉၆။

ေဒၚမိုးမိုး (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၃၉၇။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၃၉၈။

ဦးစန္းလြင္ (မိသားစု)

ေအာင္ပန္း

၅၀၀၀

 

၃၉၉။

ဖိုးဖြား(ရည္စူး) ေဒၚတကူမာယာ (မိသားစု)

ပင္စင္

၅၀၀၀

 

၄၀၀။

ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္း (မိသားစု)

ဖရဲ

၅၀၀၀

 

၄၀၁။

ဦးသိန္းစိုး (မိသားစု)

ေစ်းပိုင္း

၁၀၀၀၀

 

၄၀၂။

ဦးဘေအး (မိသားစု)

ခ်မ္းသာ

၁၁၀၀၀

 

၄၀၃။

ေဒၚသန္းသန္းတင္ (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၄၀၄။

ေစတနာရွင္ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၄၀၅။

ေစတနာရွင္ (မိသားစု)

ရန္ကုန္

၆၀၀၀

 

၄၀၆။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၀၇။

ကိုေက်ာ္eE´ (မိသားစု)

ကြန္ဟိန္း

၅၀၀၀

 

၄၀၈။

ဦးၾကည္ေမာင္ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၁၀၀၀၀

 

၄၀၉။

ေဒၚဝင္းၾကည္ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၄၁၀။

ဦးခြန္ေဇာ္+ေဒၚခင္ရတနာေအာင္ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၄၁၁။

ဥိးတင္ထြန္း (မိသားစု)

ေညာင္သာ

၅၀၀၀

 

၄၁၂။

ေဒၚမတုတ္ (မိသားစု)

ဘုရားျဖဴ

၅၀၀၀

 

၄၁၃။

ကိုလိႈင္ထူး (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၄၁၄။

နန္းစံခမ္း (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၁၀၀၀၀

 

၄၁၅။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၁၆။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၁၇။

မၿငိမ္းoEåmatmif (မိသားစု)

MEB

၅၀၀၀

 

၄၁၈။

ေကာင္းျမတ္သူ (မိသားစု)

ေညာင္ျဖဴ

၅၀၀၀

 

၄၁၉။

ေဒၚျမေရႊ (မိသားစု)

ေအာင္ပန္း

၁၀၀၀၀

 

၄၂၀။

ဥိးျမင့္ေငြ +ေဒၚခင္စိန္ (မိသားစု)

ခ်မ္းျမ

၁၀၀၀၀

 

၄၂၁။

ကိုထြန္းထြန္း  (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၂၂။

ကိုကိုဝင္း+ေဒၚနန္းဆုၾကည္ျဖဴ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၄၂၃။

ဦးpE´Drm

(၄)မိုင္ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၄၂၄။

ဦးတင္ေငြ +ေဒၚေမသန္းေထြး (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၄၂၅။

ဦးေအာင္ေဖ (မိသားစု)

ဟဲဟိုး

၅၀၀၀

 

၄၂၆။

ဦးေက်ာ္ ၊ေဒၚေအး ၊ဦးေမာင္ေမာင္ ၊ေဒၚခင္ႏွင္းၾကည္(ရည္စူး)

ေဒၚခင္ႏွင္းေအး ၊ေဒၚခင္ႏွင္းရီ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၁၀၀၀၀

 

၄၂၇။

ဦးကိုႀကီး ၊ကိုလတ္ ၊ကိုငယ္ (မိသားစု)

မိုင္းရႈး

၅၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၄၂၈။

ေဒၚသိန္းေရႊ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၄၂၉။

ဦးခ်စ္ပိုင္  (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၄၃၀။

မိဘ(ရည္စူး)ေဒၚမိုးမိုးလြင္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရး

 

၁၀၀၀၀

 

၄၃၁။

ဦးဆန္းဝင္း+ေဒၚသိန္းၾကဴ (မိသားစု)

 

၅၀၀၀

 

၄၃၂။

စိုင္းထြန္းက်င္ ၊စိုင္းေအာင္သိန္း ၊စိုင္းေက်ာ္ေ႒း ၊နန္းအြမ္ခမ္း ၊

မင္းမင္းလႈိင္ (မိသားစု)

 

၅၀၀၀

 

၄၃၃။

မိခင္ေဒၚခင္စိန္(ရည္စူး) (မိသားစု)

ဘုရားျဖဴ

၁၀၀၀၀

 

၄၃၄။

ကိုေအာင္မင္းဝင္း ၊ မဇာနည္ျမင့္ (မိသားစု)

ရတနာသီရိ

၅၀၀၀

 

၄၃၅။

ဦးတင္ထြန္းႏိုင္+ေဒၚသန္းထိုက္ (မိသားစု)

က်ိဳင္းတံု

၁၁၀၀၀

 

၄၃၆။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၃၇။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၃၈။

ေဒၚတင္ေရႊ (မိသားစု)

ကံသာရပ္

၅၀၀၀

 

၄၃၉။

ဦးေက်ာ္ခိုင္စိုး+ေဒၚငုဝါလြင္ (မိသားစု)

ခ်မ္းျမ

၅၀၀၀

 

၄၄၀။

ၿဖိဳးမင္းသန္႔ (မိသားစု)

ခ်မ္းျမ

၅၀၀၀

 

၄၄၁။

ဦးေက်ာ္ႏိုင္ (မိသားစု)

ေရႊသူေ႒းကုန္း

၅၀၀၀

 

၄၄၂။

ကိုပိုင္ေဇာ္ထြန္း (မိသားစု)

rEåav;

၅၀၀၀

 

၄၄၃။

ေဒၚစိန္ညႊန္႔(ရည္စူး)မလင္းသီတာေအး (မိသားစု) 

လမ္းမေတာ္

၅၀၀၀

 

၄၄၄။

ေဒၚေကာ္ဆီလာ (မိသားစု)

အေနာက္ပင္စင္

၁၁၀၀၀

 

၄၄၅။

ေဒၚေထြးသီ (မိသားစု)

ျပည္ေတာ္သာ

၁၀၀၀၀

 

၄၄၆။

ဦးထြန္းရင္+ေဒၚပုစိန္(ရည္စူး) (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၄၄၇။

စိုင္းသားေလး ၊ စဝ္ေကာင္ဆိုင္ (မိသားစု)

မိုးနဲ

၅၀၀၀

 

၄၄၈။

ေဒၚမိုးခမ္း (မိသားစု)

ဟိုပံုး

၁၀၀၀၀

 

၄၄၉။

ဦးခြန္ကိုေမာင္ (မိသားစု)

ဟိုပံုး

၅၀၀၀

 

၄၅၀။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၅၁။

ဦးႏိုင္ဝင္းေအာင္+ေဒၚနန္းေအးျမတ္စိုး (မိသားစု)

ပင္ေလာင္း

၅၀၀၀

 

၄၅၂။

မမိုးသီရိဟန္ (မိသားစု)

ရတနာသီရိ

၁၀၀၀၀

 

၄၅၃။

ဥိးမ်ိဳးႏိုင္+rOr®m (မိသားစု)

ေထာက္ၾကန္႔

၁၀၀၀၀

 

၄၅၄။

ဦးေအာင္ကို+ေဒၚခ်ိဳလဲ့လဲ့ဝင္း (မိသားစု)

ေနျပည္ေတာ္

၅၀၀၀

 

၄၅၅။

ဦးလွေအာင္(ရည္စူး) 

ဝါးျပားရပ္

၅၀၀၀

 

၄၅၆။

ဦးေအာင္သူ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၃၀၀၀၀၀

 

၄၅၇။

ဦးေမာင္ေမာင္ႏိုင္ (မိသားစု)

အေနာက္ပင္စင္

၅၀၀၀

 

၄၅၈။

ကိုထြန္းထြန္းဝင္း (မိသားစု)

ေရႊေတာင္

၅၀၀၀

 

၄၅၉။

ေဒၚျမင့္ၾကည္ (မိသားစု)

ကန္ေရွ့

၅၀၀၀

 

၄၆၀။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၆၁။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၆၂။

ဦးစိုး (မိသားစု)

ေနာင္ခ်ိဳ

၅၀၀၀

 

၄၆၃။

ဦးစိုးသိန္း (ရည္စူး) (မိသားစု)

လဲခ်ား

၁၀၀၀၀

 

၄၆၄။

ေဒၚခင္ညိဳ (မိသားစု)

စဝ္စံထြန္း

၅၀၀၀

 

၄၆၅။

ဦးကိုဦး ၊ေဒၚနန္းခမ္း(ရည္စူး) 

ေညာင္ျဖဴ

၅၀၀၀

 

၄၆၆။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၄၆၇။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၆၈။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၆၉။

ေဒၚနီနီမာ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၄၇၀။

ဦးဘသန္း+ေဒၚခင္သန္းေအး (မိသားစု)

ခ်မ္းျမ

၅၀၀၀

 

၄၇၁။

ဦးတင္ေငြ+ေဒၚျမင့္ျမင့္ခ်ိဳ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၄၇၂။

ေဒၚခင္မမ (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၄၇၃။

မရီရီစန္းေမြးေန႔ 

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၄၇၄။

ဦးသိန္းစိုး (မိသားစု)

ေစ်းပိုင္း

၁၀၀၀၀

 

၄၇၅။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၇၆။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၇၇။

ဦးေအာင္ေအာင္+ေဒၚမိမိခိုင္ (မိသားစု)

ရတနာသီရိ

၅၀၀၀

 

၄၇၈။

ေဒၚခင္မမ (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၅၀၀၀

 

၄၇၉။

ဦးထြန္းစိန္+ေဒၚေ႒းေ႒းရီ (မိသားစု)

ေဟာ္ကုန္း

၅၀၀၀

 

၄၈၀။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၈၁။

ဦးတင္ေမာင္ေရႊ (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၅၀၀၀

 

၄၈၂။

ဦးေမာင္ေမာင္ႏိုင္ (မိသားစု)

အေနာက္ပင္စင္

၅၀၀၀

 

၄၈၃။

ဦးစိုးျမင့္ (မိသားစု)

ေတာင္ၾကီး

၅၀၀၀

 

၄၈၄။

ေမာင္ဇြဲဝင္္းေအာင္ရက္(၁၀၀)ျပည့္ 

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၄၈၅။

ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္း+ေဒၚေမeE´mxGef; (မိသားစု)

ကံသာ

၅၀၀၀

 

၄၈၆။

မင္းရဲထိပ္တင္+သိဂီၤေအး (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၁၀၀၀၀

 

၄၈၇။

မိဘႏွစ္ပါးရည္စူး

ေဟာ္ကုန္း

၅၀၀၀

 

၄၈၈။

ဦးေလာက္ယံု+မပပမိုး (မိသားစု)

တာခ်ီလိတ္

၅၀၀၀

 

၄၈၉။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၉၀။

ဦးေသာင္းျမင့္+ေဒၚျမေအး (မိသားစု)

မိုင္းကိုင္

၅၀၀၀

 

၄၉၁။

ကိုႏိုင္+မခိုင္ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၄၉၂။

ဦးသိန္းစိုး (မိသားစု)

ေစ်းပိုင္း

၁၀၀၀၀

 

၄၉၃။

ေဒၚခင္စန္းျမင့္

(၄)မိုင္

၅၀၀၀

 

၄၉၄။

ဦးတင္ေအး(ရည္စူး)ေဒၚႏြဲ႔ရီ (မိသားစု)

ဘုရားျဖဴ

၅၀၀၀

 

၄၉၅။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၄၉၆။

မညိဳညိဳ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၄၉၇။

ဦးေနလင္း(ရည္စူး) ေဒၚခင္သိန္း (မိသားစု)

ျခင္းလံုးရံု

၁၀၀၀၀

 

၄၉၈။

ကိုႏိုင္လင္း (မိသားစု)

ေရႊေတာင္

၅၀၀၀

 

၄၉၉။

ဦးဘိုးေထာင္+ေဒၚနန္းစိန္ (မိသားစု)

ရတနာသီရိ

၅၀၀၀

 

၅၀၀။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၀၁။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၀၂။

မထက္ထက္မိုးခိုင္ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၅၀၀၀

 

၅၀၃။

ဦးသိန္းေအာင္ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၅၀၀၀

 

၅၀၄။

ဦးခ်စ္ပိုင္ (မိသားစု)

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၅၀၅။

နန္းခမ္းႏြမ္း (မိသားစု)

ဝါးျပားရပ္

၁၀၀၀၀

 

၅၀၆။

ဥိးေမာင္ေမာင္ႏိုင္+ေဒၚခင္မ်ိဳး (မိသားစု)

ဟဲဟိုး

၁၀၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၅၀၇။

ေဒၚသန္းသန္းေအး (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၅၀၈။

ဦးသက္တင္(ရည္စူး)ေဒၚေအးေအးႏိုင္ (မိသားစု)

ေရႊသူေ႒းကုန္း

၅၀၀၀

 

၅၀၉။

ဦးေအာင္နိုင္ (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၃၀၀၀၀

 

၅၁၀။

ေဒၚျမျမေငြ (မိသားစု)

ကံသာ

၅၀၀၀

 

၅၁၁။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၁၂။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၁၃။

မအိအိလႈိင္ ေမြးေန႔

ေရႊေတာင္

၁၀၀၀၀

 

၅၁၄။

ဦးေဇာ္လင္းထြန္း (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၁၀၀၀၀

 

၅၁၅။

လင္းသီရိေဇာ္ (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၅၁၆။

ကိုစိုးထိုက္+မသင္းသင္းေဆြ (မိသားစု)

ေအးသာယာ

၂၀၀၀၀

 

၅၁၇။

ဦးခၽြန္ (မိသားစု)

ကန္ေရွ့

၅၀၀၀

 

၅၁၈။

ဦးတင္အုန္း (မိသားစု)

ေညာင္ေရႊ

၅၀၀၀

 

၅၁၉။

မေထြးငယ္ (မိသားစု)

ေညာင္ျဖဴ

၁၅၀၀၀

 

၅၂၀။

ေမာင္သိန္းသန္း (မိသားစု)

ကံႀကီး

၅၀၀၀

 

၅၂၁။

စိုင္းမ်ိဳးမင္း (မိသားစု)

ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုန္း

၅၀၀၀

 

၅၂၂။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၂၃။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၂၄။

ေဒၚစိမ္း ေမြးေန႔

ရတနာသီရိ

၇၁၀၀

 

၅၂၅။

ဦးဝင္းႏိုင္ (မိသားစု)

ေတာင္ႀကီး

၁၀၀၀၀

 

၅၂၆။

ဖခင္ဦးဘိုေလး(ရည္စူး)ေဒၚညိဳညိဳ (မိသားစု)

ဆည္ေျမာင္း

၁၀၀၀၀

 

၅၂၇။

ဥိးေဇာ္လင္း (မိသားစု)

မိုင္းရႈး

၅၀၀၀

 

၅၂၈။

ဦးေနဝင္းေက်ာ္ (မိသားစု)

ကံႀကီး

၅၀၀၀

 

၅၂၉။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၃၀။

ဦးေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၃၁။

ဦးသန္းေ႒း (မိသားစု)

ေစ်းပိုင္း

၁၀၀၀၀

 

၅၃၂။

သုမနစာရီႏွင့္(၇)ရက္သားသမီး

ေညာင္ေရႊ

၁၀၀၀၀

 

၅၃၃။

နန္းမီမိသဲ (မိသားစု)

ေညာင္ေရႊ

၅၀၀၀

 

၅၃၄။

ဦးေနဝင္းေက်ာ္ (မိသားစု)

ကံႀကိး

၁၀စ၀၀၀

 

၅၃၅။

ဦးေက်ာ္ေသာင္း (မိသားစု)

ေတာင္နီ

၁၀၀၀၀

 

၅၃၆။

ဦးေနဝင္းေက်ာ္ (မိသားစု)

ကံႀကိး

၅၀၀၀

 

၅၃၇။

ဦးကိုကိုလြင္ (မိသားစု)

သစ္ေတာ

၁၀၀၀၀

 

၅၃၈။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၃၉။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၄၀။

မသီတာစိုး (မိသားစု)

ေက်ာင္းႀကီးစု

၅၀၀၀

 

၅၄၁။

ဦးေဇာ္ထြန္းေအာင္+ေဒၚတင္မိုးခိုင္ (မိသားစု)

ဆီဆိုင္

၅၀၀၀

 

၅၄၂။

ဦးကိုကိုႀကီး+ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ရီ (မိသားစု)

rEåav;

၅၀၀၀

 

၅၄၃။

ဥိးဝင္းမင္းေထြး (မိသားစု)

ရမည္းသင္း

၁၁၀၀၀

 

၅၄၄။

ေဒၚဝင္းဝင္းလတ္ (မိသားစု)

ပင္းပက္

၅၀၀၀

 

၅၄၅။

ဦးတင္ေငြ (မိသားစု)

ေရေအးကြင္း

၅၀၀၀

 

၅၄၆။

မိခင္ေဒၚနန္းေအာင္ေပါင္၉ခ)ေဒၚငဲ(ရည္စူး)

ေညာင္ျဖဴ

၅၀၀၀

 

စဥ္

အလွဴရွင္

ေနရပ္

အလွဴေငြ

မွတ္ခ်က္

၅၄၇။

ေဒၚျပံဳး (မိသားစု)

ကန္ေအာက္

၁၀၀၀၀

 

၅၄၈။

ကိုထြန္းထြန္း (မိသားစု)

ၿမိဳ႕မ

၅၀၀၀

 

၅၄၉။

ကိုေမာင္ငယ္ (မိသားစု)

ၿမိဳ႕

၅၀၀၀

 

၅၅၀။

ေဒၚOr®m (မိသားစု)

ကန္ေရွ့

၅၀၀၀

 

၅၅၁။

ကိုမင္းသိန္း+ေဒၚစန္းစန္းေ႒း

ေအာင္သေျပ

၅၀၀၀

 

၅၅၂။

မလင္းသီတာေအး

လမ္းမေတာ္

၅၀၀၀

 
  

ေပါင္း

၉၁၄၈၀၀၀

 

၅၅၃။

၅၀၀၀ိေအာက္အလွဴရွင္ (၁၃၇၁)ဦးမွလွဴဒါန္းေငြ

 

၂၀၃၅၅၀၀

 
 

အလွဴရွင္ (၁၉၂၃) ဦးမွလွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း

 

၁၁၁၈၃၅၀၀